Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


31.05.2014
deadline zgłoszeń
Audycja do spektaklu Rosalind Crisp ogłoszenie o audycji

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail (w tytule: ROSALIND CRISP)

Aplikacje powinny zawierać:
- CV i list motywacyjny (po angielsku)
- linki do fragmentów nagrań wideo (ze studia lub z jego spektakli) umożliwiających obejrzenie aplikanta w ruchu

Terminy:
warsztat/audycja: 29.06-4.07.2014
próby do spektaklu: 01.09-03.10.2014
premiera: 03.10.2014
kolejny spektakl: 04.10.2014
Uczestnicy proszeni będą także  o obecność na spektaklu Rosalind Crisp jaki zaprezentujemy w ramach Stary Browar Nowy Taniec na Malcie 28.06.2014 roku.

Zaproszeni na warsztat/audycję tancerze zostaną o tym powiadomieni do 09.06.2014

 Fundacja Art Stations by Grażyna Kulczyk zaprasza polskich tancerzy do udziału w audycji do planowanej na początek października 2014 roku produkcji – grupowego spektaklu w choreografii wybitnej australijskiej choreografki ROSALIND CRISP.

Audycja przyjmie formę pięciodniowego warsztatu (29.06-04.07), w wyniku którego wybranych zostanie 7 performerów, którzy pod wodzą Rosalind Crisp od 1 września 2014 roku przystąpią do pracy nad spektaklem, którego premiera zaplanowana jest na 3.10.2014 roku.

Do udziału w warsztacie – audycji zaproszona zostanie grupa tancerzy wyselekcjonowana na podstawie nadesłanych aplikacji, które powinny zawierać CV artystyczne, list motywacyjny (oba dokumenty w języku angielskim!) oraz linki do fragmentów nagrań wideo (ze studia lub z wcześniejszych spektakli) umożliwiających obejrzenie aplikanta w ruchu.

Do aplikowania Rosalind  zaprasza wszystkich tych, którzy:
- uznają studia nad ruchem za centralny punkt w swojej praktyce tanecznej,
- interesują się improwizacją oraz pogłębionymi studiami nad ciałem i jego motoryką
- charakteryzują się mocną techniką taneczną
- są dojrzali i niezależni oraz gotowi na porzucenie swoich ruchowych nawyków i wyobrażeń o samych sobie
Pożądane cechy to także hojność (generosity), gotowość na twórczą zabawę (playfulness) oraz wielki głód koncentracji. 

Pracę nad przygotowywanym spektaklem  oprę na autorskiej, wypracowanej w toku wieloletnich badań,  metodzie zwanej „improwizacją w stronę choreografii”. W jej  ramach dostarcza się  improwizującemu tancerzowi narzędzi, które pozwalają na ciągłe auto-komponowanie i świadome  „kreowanie” ruchu już w trakcie samego wykonywania tańca. Rozwija się tym samym zdolność i gotowość inicjacji ruchu o każdej dynamice, z każdej części ciała, bez wysiłku i bez uprzedniego obranego kierunku. Spektakl za główny temat w sferze pracy z ciałem obejmie praktykę oddechu , pracę z ciężarem ciała oraz jednoczesną aktywację i stymulację wielu zmysłów, a szczególna wagę przywiąże zwłaszcza do kwestii inicjacji ruchu – organicznych procedur i procesów towarzyszących jego powstawaniu. Celem takiej praktyki jest uwolnienie ciała od narzuconych mu wcześniej  i ograniczających je schematów poruszania się i likwidacja napięć, które wstrzymują swobodny przepływ energii.  Trening taki jest także istotny dla doskonalenia  uważności - zdolności  do śledzenia twórczego wykorzystywania nawet najmniejszych  zmian zachodzących w ciele. (Rosalind Crisp) 

Rosalind Crisp wychowała się na farmie owiec w Australii. Trenowała w Victorian Ballet School, Melbourne, studiowała technikę release, Body-Mind Centering® i improwizację kontaktową w Europejskim Centrum Rozwoju Tańca w Arnhem, w Holandii (dyplom w 1991 roku). Założyła Omeo Dance Studio w Sydney, które stało się miejscem jej choreograficznych poszukiwań, otrzymała wiele nagród, w tym stypendium od Rady Australii. Od 2004 roku jej siedzibą jest Paryż, gdzie jest choreograficznym współpracownikiem Carolyn Carlson w Atelier de Paris. Jej praca jest wspierana przez rząd francuski i prezentowana we Francji, Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Australii. Rosalind Crisp tworzy również prace dla innych zespołów, takich jak Berlin Two Fish, Laban Centre/ London, University of Melbourne, HZT Uniwersytet w Berlinie (gdzie jest profesorem). Crisp naucza zarówno w całej Europie, jak i Australii. Jej trwający projekt d a n s e jest priorytetem jej pracy, tworzy go we współpracy z tancerzami swojego zespołu, w szczególności z Céline Debyser i Maxem Fossati, oraz gośćmi takimi jak : Andreas Müller, Andrew Morrish i szwajcarski gitarzysta Hansueli Tischhauser. W 2012 roku Rosalind poprowadziła tygodniowy intensywny warsztat dla polskich tancerzy i choreografów w ramach programu Alternatywnej Akademii Tańca. / www.omeodance.com