Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


09.06.2014
wyniki rekrutacji
Audycja do spektaklu Rosalind Crisp - wyniki rekrutacji

W audycji wezmą udział:

Agnieszka Kryst
Agnieszka Pędziwiatr
Anna Nowak
Anna Nowicka
Hygin Delimat
Janusz Orlik
Julia Plawgo
Karolina Kraczkowska
Katarzyna Wolińska
Katarzyna Sitarz
Korina Kordova
Maciej Kuźmiński
Małgorzata Szymula
Martyna Lorenc
Maria Zimpel
Paweł Sakowicz
Przemysław Kamiński
Rafał Pierzyński
Ramona Nagabczyńska
Tomasz Pomersbach


Fundacja Art Stations by Grażyna Kulczyk na początku 2014 roku ogłosiła audycję do planowanej na początek października 2014 roku produkcji – grupowego spektaklu w choreografii wybitnej australijskiej choreografki Rosalind Crisp.

Audycja przyjmie formę pięciodniowego warsztatu (29.06-04.07), w wyniku którego wybranych zostanie 7 performerów, którzy pod wodzą Rosalind Crisp od 1 września 2014 roku przystąpią do pracy nad spektaklem, którego premiera zaplanowana jest na 3.10.2014 roku.

Do udziału w warsztacie – audycji zaproszona została grupa 20 tancerzy wyselekcjonowanych na podstawie nadesłanych aplikacji.

Pracę nad przygotowywanym spektaklem  oprę na autorskiej, wypracowanej w toku wieloletnich badań,  metodzie zwanej „improwizacją w stronę choreografii”. W jej  ramach dostarcza się  improwizującemu tancerzowi narzędzi, które pozwalają na ciągłe auto-komponowanie i świadome  „kreowanie” ruchu już w trakcie samego wykonywania tańca. Rozwija się tym samym zdolność i gotowość inicjacji ruchu o każdej dynamice, z każdej części ciała, bez wysiłku i bez uprzedniego obranego kierunku. Spektakl za główny temat w sferze pracy z ciałem obejmie praktykę oddechu , pracę z ciężarem ciała oraz jednoczesną aktywację i stymulację wielu zmysłów, a szczególna wagę przywiąże zwłaszcza do kwestii inicjacji ruchu – organicznych procedur i procesów towarzyszących jego powstawaniu. Celem takiej praktyki jest uwolnienie ciała od narzuconych mu wcześniej  i ograniczających je schematów poruszania się i likwidacja napięć, które wstrzymują swobodny przepływ energii.  Trening taki jest także istotny dla doskonalenia  uważności - zdolności  do śledzenia twórczego wykorzystywania nawet najmniejszych  zmian zachodzących w ciele. (Rosalind Crisp) 

Rosalind Crisp wychowała się na farmie owiec w Australii. Trenowała w Victorian Ballet School, Melbourne, studiowała technikę release, Body-Mind Centering® i improwizację kontaktową w Europejskim Centrum Rozwoju Tańca w Arnhem, w Holandii (dyplom w 1991 roku). Założyła Omeo Dance Studio w Sydney, które stało się miejscem jej choreograficznych poszukiwań, otrzymała wiele nagród, w tym stypendium od Rady Australii. Od 2004 roku jej siedzibą jest Paryż, gdzie jest choreograficznym współpracownikiem Carolyn Carlson w Atelier de Paris. Jej praca jest wspierana przez rząd francuski i prezentowana we Francji, Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Australii. Rosalind Crisp tworzy również prace dla innych zespołów, takich jak Berlin Two Fish, Laban Centre/ London, University of Melbourne, HZT Uniwersytet w Berlinie (gdzie jest profesorem). Crisp naucza zarówno w całej Europie, jak i Australii. Jej trwający projekt d a n s e jest priorytetem jej pracy, tworzy go we współpracy z tancerzami swojego zespołu, w szczególności z Céline Debyser i Maxem Fossati, oraz gośćmi takimi jak : Andreas Müller, Andrew Morrish i szwajcarski gitarzysta Hansueli Tischhauser. W 2012 roku Rosalind poprowadziła tygodniowy intensywny warsztat dla polskich tancerzy i choreografów w ramach programu Alternatywnej Akademii Tańca. 
www.omeodance.com