Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


Alternatyw­na Akademia Tańca 2017

W przypadku chęci uczestnictwa
w Alternatywnej Akademii
Tańca 2017
poza programem
stypendialnym, zgłoszenia wraz
z profesjonalnym CV i listem motywacyjnym w języku angielskim prosimy przesyłać na adres
m.harasimowicz@artstations
foundation5050.com
w tytule zgłoszenia prosimy wpisać:
AAT + nazwisko prowadzącego
koszt uczestnictwa: 300 zł za każdą sesję

STYPENDIA AAT 2017
(deadline zgłoszeń 31.01.2017 do godziny 23:59):

ASF ikona formularz pelne

ASF ikona formularz czesciowe

Harmonogram sesji Alternatywnej Akademii Tańca 2017

20-24.02.2017
Jared Gradinger & Angela Schubot / DE
STAWANIE SIĘ

1-05.05.2017
Andrew Morrish / AUS
IMPROWIZACJA SOLOWA

29.05-02.06.2017
Eszter Gál / HUN
SKINNER RELEASING TECHNIQUE & IMPROWIZACJA W STRONĘ KOMPOZYCJI

26-30.06.2017
Frederic Gies / FRA
TECHNOSOMATICS

09-14.10.2017
Florian Bach i Ruth Waldeyer
STAND ALONE / POZNAN
Lighting design workshop in Poznan by Florian Bach and Ruth Waldeyer

nowy termin
23-27.10.2017

Jeanine Durning
DOING BEING BEING DOING

Alternatywna Akademia Tańca to prowadzony w Starym Browarze od 2009 roku choreograficzny projekt badawczo-edukacyjny oferujący młodym polskim profesjonalistom (tancerzom i choreografom) szansę na doskonalenie warsztatu choreografa oraz rozwijanie własnej kreatywności w warunkach laboratoryjnych pod okiem wybitnych międzynarodowych artystów i pedagogów.
Alternatywnej Akademii Tańca towarzyszy przekonanie, że proces „stawania się choreografem” rozpisany jest na wiele lat i trudno go ująć w skodyfikowane ramy, i że dzięki rozwojowi współczesnego tańca istnieje dziś wiele sposobów podejścia do zagadnienia samej choreografii. Charakterystyczne dla ostatnich dekad notoryczne poszerzanie definicji choreograficznej praktyki wymaga od twórców świadomości istnienia wielu artystycznych dróg i metod kreacji, czy wręcz gotowości i odwagi do tworzenia własnych oryginalnych metod twórczej pracy, co program szkolenia choreografów powinien odzwierciedlać rozbudzając w studentach gotowość i zdolność do choreograficznej (i nie tylko) refleksji i autorefleksji – motorów wszelkiego rozwoju w sztuce. Wartością projektu jest nie tylko stworzenie możliwości pracy warsztatowej utalentowanym artystom tańca/choreografii, ale także wykreowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń w ramach rozproszonego na co dzień środowiska tanecznego.
Program zakłada cykliczne całoroczne zajęcia w systemie sesyjnym (w roku 2016: 6 sesji po 30h każda). Każdą sesję w ramach programu kończy otwarty pokaz powarsztatowy przyjmujący różnorodne, często innowacyjne, formy (od performance/wykładów przez prezentacje elementów procesu twórczego będącego przedmiotem warsztatu, aż do instalacji i happeningów stworzonych w ramach warsztatu).

W 2016 roku zmieniły się zasady programu stypendialnego towarzyszącego AAT. Art Stations Foundation oferuje młodym polskim profesjonalistom stypendia na udział w sesjach Alternatywnej Akademii Tańca. Oprócz przyznawanych jak co roku 3 stypendiów pełnych pokrywających opłatę za sesje oraz zakwaterowanie w czasie trwania projektu (dojazd na sesję pozostaje w gestii stypendysty),  od tej edycji AAT można się także starać  o stypendium częściowe na poszczególne wybrane sesje (maksymalnie 3 w roku). Stypendium częściowe zwalnia tylko z opłaty za zajęcia (zakwaterowanie i dojazd we własnym zakresie stypendysty).
 
O stypendium ubiegać się mogą wyłącznie zaawansowani oraz profesjonalni tancerze i początkujący choreografowie (dyplomem wyższej tanecznej uczelni mile widziany, ale nie jest warunkiem koniecznym). Fundacja dopuszcza także aplikacje artystów, którzy korzystali już wcześniej z pomocy Art Stations Foundation / byli stypendystami AAT w poprzednich latach.
 
Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie się (potwierdzone podpisaną przez strony umową) do wzięcia udziału we wszystkich (lub w przypadku częściowego stypendium - w wybranych) sesjach AAT 2017!

W 2017 roku przyznane zostaną 2 rodzaje stypendiów AAT:

3 stypendia pełne pokrywające opłatę za sesje oraz zakwaterowanie w czasie trwania projektu (dojazd na sesję pozostaje w gestii stypendysty).
Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie się (potwierdzone podpisaną przez strony umową) do wzięcia udziału we wszystkich  sesjach AAT 2017.

3 stypendia częściowe na każdą sesję AAT 2017. Stypendium częściowe zwalnia tylko z opłaty za zajęcia (zakwaterowanie i dojazd we własnym zakresie stypendysty). Aplikujący mogą ubiegać się o maksymalnie 3 stypendia częściowe w roku.

Aplikujący o stypendium pełne mogą także równolegle aplikować o stypendium częściowe na udział w 3 wybranych przez siebie sesjach AAT 2017 (wymagane są osobne aplikacje na stypendium pełnie i częściowe).

Fundacja dopuszcza także aplikacje artystów, którzy korzystali już wcześniej z pomocy Art Stations Foundation / byli stypendystami AAT w poprzednich latach.