Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


ALTERNATYWNA AKADEMIA TAŃCA 2019

aat 2019 sm

W przypadku chęci uczestnictwa w Alternatywnej Akademii Tańca 2019 poza programem
stypendialnym, zgłoszenia wraz z profesjonalnym CV i listem motywacyjnym w języku angielskim prosimy przesyłać na adres:

m.harasimowicz
@artstations
foundation5050.com

w tytule zgłoszenia prosimy wpisać:
AAT + nazwisko prowadzącego

koszt uczestnictwa:
300 zł za każdą sesję

 

STYPENDIA AAT 2019

deadline zgłoszeń:
13.01.2019 do godziny 23:59

ASF ikona formularz pelne

ASF ikona formularz czesciowe

Regulamin Stypendium AAT

HARMONOGRAM AAT 2019

28.01-1.02.2019
Rosalind Crisp/Andrew Morrish
Improvisation Performance Intensive

18-22.03.2019
Guy Cools
Komu potrzebny dramaturg?

24-28.06.2019
(w ramach program SBNT na Malcie)
Rivca Rubin
Upwording Your World

21-25.10.2019
Peter Pleyer / Michiel Keuper
Cranky Interventions

18-22.11.2019
Maria Stokłosa
Choreografia improwizacji

2-6.12.2019
Christos Papadopoulos
Mikrochoreografie

15 lat programu Stary Browar Nowy Taniec !

Alternatywna Akademia Tańca 2019
Edycja Jubileuszowa

Alternatywna Akademia Tańca to prowadzony w Starym Browarze od 2009 roku choreograficzny projekt badawczo-edukacyjny oferujący młodym polskim profesjonalistom (tancerzom i choreografom) szansę na doskonalenie warsztatu choreografa oraz rozwijanie własnej kreatywności w warunkach laboratoryjnych i pod okiem wybitnych międzynarodowych artystów i pedagogów.

Alternatywnej Akademii Tańca towarzyszy przekonanie, że proces „stawania się choreografem” rozpisany jest na wiele lat i trudno go ująć w skodyfikowane ramy, i że dzięki rozwojowi współczesnego tańca istnieje dziś wiele sposobów podejścia do zagadnienia samej choreografii. Charakterystyczne dla ostatnich dekad notoryczne poszerzanie definicji choreograficznej praktyki wymaga od twórców świadomości istnienia wielu artystycznych dróg i metod kreacji, czy wręcz gotowości i odwagi do tworzenia własnych oryginalnych metod twórczej pracy, co program szkolenia choreografów powinien odzwierciedlać rozbudzając w studentach gotowość i zdolność do choreograficznej (i nie tylko) refleksji i autorefleksji – motorów wszelkiego rozwoju w sztuce. Wartością projektu jest nie tylko stworzenie możliwości pracy warsztatowej utalentowanym artystom tańca/choreografii, ale także wykreowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń w ramach rozproszonego na co dzień środowiska tanecznego.

Na program składają się cykliczne całoroczne zajęcia w systemie sesyjnym (w roku 2019: 6 sesji po 30h każda). Każdą sesję w ramach programu kończy otwarty pokaz po-warsztatowy przyjmujący różnorodne formy (zdeterminowane przez specyfikę praktyki każdego z zaproszonych prowadzących sesje).

Stypendia
Jak co roku Art Stations Foundation zaoferuje młodym polskim profesjonalistom stypendia na udział w sesjach Alternatywnej Akademii Tańca.

W 2019 roku, z okazji 15-lecia programu Stary Browar Nowy Taniec, zostanie przyznane aż 9 stypendiów na udział w programie:
3 stypendia pełne – pokrywające opłatę za sesje oraz zakwaterowanie w czasie trwania projektu; (dojazd na sesję pozostaje w gestii stypendysty);
6 stypendiów częściowych – zwalniające tylko z opłaty za zajęcia (zakwaterowanie i dojazd we własnym zakresie stypendysty).

O stypendium ubiegać się mogą TYLKO POLSCY zaawansowani i funkcjonujący na polskiej scenie profesjonalni (legitymujący się dyplomem wyższej tanecznej uczelni lub mogący udokumentować zawodowstwo praktyką) tancerze/choreografowie. UWAGA dopuszcza się także aplikacje artystów, którzy korzystali już wcześniej z pomocy Art Stations Foundation / byli stypendystami AAT w poprzednich latach.

W przypadku ubiegania się o stypendium częściowe, można złożyć aplikacje maksymalnie na trzy wybrane przez siebie coachingi w 2019 roku.

Można także ubiegać się jednocześnie o stypendium całościowe i częściowe (na maksymalnie 3 sesje).

Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie się (potwierdzone podpisaną przez strony umową) do wzięcia udziału we wszystkich (w przypadku pełnego) lub w wybranych (w przypadku częściowego stypendium) sesjach AAT 2019!

Aplikacje
Aplikacje do programu TYLKO drogą elektroniczną przez załączone formularze

Deadline 13.01.2019

Terminy pojedynczych zgłoszeń na poszczególne coachingi ogłaszane będą sukcesywnie na www.artstationsfoundation5050.com, na naszych stronach FB oraz w newsletterach programu.