Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


O programie

Sodownia +3, photo by Bartek Buśko

Misją programu performatywnego Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk – działającego od października 2004 roku pod nazwą Stary Browar Nowy Taniec  - jest popularyzowanie, promowanie i prezentowanie lokalnej publiczności najnowszych trendów współczesnej choreografii, a przede wszystkim  – zgodnie z hasłem „SZTUKA NIE POTRZEBUJE WSPARCIA – ARTYŚCI TAK!” – intensywne wspieranie rozwoju polskich choreografów. Stało się to możliwe dzięki  ustanowieniu w starobrowarowej Słodowni pierwszej w Polsce stałej przestrzeni tanecznych prezentacji  oraz zbudowaniu wielopoziomowego programu czyniącego ze Studio Słodownia +3 profesjonalne centrum rozwoju choreografii:  miejsce  spotkań tanecznej publiczności z artystami z Polski i zagranicy -  platformę wymiany doświadczeń - przestrzeń choreograficznej dyskusji, refleksji i kreacji.

Zgodnie ze swoją misją, obok regularnych prezentacji spektakli z całego świata, program Stary Browar Nowy Taniec od samego początku wspiera rozwój polskiej choreografii z powodzeniem wprowadzając na polską scenę nowe pokolenie ambitnych i zdolnych twórców tańca. Od 2004 r. we współpracy i przy pomocy produkcyjnej Art Stations Foundation powstało w Starym Browarze już kilkadziesiąt spektakli nie tylko młodych, ale i doświadczonych twórców.  W 2006 r. zapoczątkowano tu pierwszy w Polsce program rezydencyjny dla początkujących choreografów  – Solo Projekt -  w ramach którego każdego roku trzech młodych  artystów otrzymuje  stypendium na stworzenie solowej choreografii oferujące nie tylko pomoc finansową, ale przede wszystkim profesjonalne warunki do pracy, opiekę artystyczną oraz wsparcie promocyjne. Od 2015 roku program przyjął formułę PLUS umożliwiającą realizacje także duetów i trio.

Mając na celu rozwijanie umiejętności choreograficznych młodych artystów, w 2009 r. fundacja stworzyła pierwszy w Polsce badawczo-edukacyjny program choreograficzny -  Alternatywną Akademię Tańca.  Prowadzona w systemie sesyjnym (do 6 odsłon w roku) umożliwia  ona  doświadczonym międzynarodowym pedagogom i choreografom oraz polskim artystom na  tygodniową intensywną pracę w studio i dzielenie się doświadczeniami, narzędziami tworzenia oraz praktykami z zakresu szeroko pojętej sztuki choreografii. Dla wsparcia badań nad ta forma sztuki w 2015 roku pani Grażyna Kulczyk zdecydowała się ufundować coroczne stypendium swojego imienia, o które ubiegać się mogą zarówno praktycy, jak i teoretycy i badacze tańca. Stypendium zorientowane wyłącznie na pobudzanie refleksji i pogłębionych badań nad współczesną choreografią ma na celu upowszechnienie wiedzy o niej szerokiej publiczności. Ponadto od 2011 r. fundacja prowadzi także  cykliczny taneczny pogram dla najmłodszych dzieci i ich rodzin, obejmujący prezentacje najlepszych światowych przedstawień oraz oferujący całym rodzinom wyjątkowe doświadczenia w ramach organizowanych regularnie warsztatów. Z myślą o rozwoju tej formy choreograficznej aktywności, program zapewnia także polskim artystom profesjonalny coaching w zakresie sztuki tworzenia tańca dla najmłodszej publiczności oraz produkuje pierwsze polskie spektakle tańca dla dzieci.

Ważnym elementem działalności Art Stations Foundation/Stary Browar Nowy Taniec jest intensywne promowanie polskiego tańca za granicą oraz nawiązywanie współpracy edukacyjnej z zagranicznymi partnerami i sieciami. Produkcje Art Stations Foundation (prezentowane były w wielu miejscach w Europie, a także w Chinach, Japonii, Brazylii, Palestynie i Izraelu. W latach 2008-2012 Fundacja była współorganizatorem i gospodarzem 3 edycji Polskiej Platformy Tańca, a w 2008 r. stała się członkiem sieci Aerowaves oraz członkiem-założycielem European Dancehouse Network (EDN), w ramach której w latach 2010-2014 realizowała wspierany przez Unię Europejską projekt modul dance. W latach 2012-2014 Art Stations Foundation współtworzyła program europejskiej sieci na rzecz tanecznej kreacji – SPAZIO – podkreślający  interdyscyplinarny charakter dzisiejszej sztuki tańca.
Dzięki swemu zainteresowaniu sztuką najnowszej choreografii, wspieraniu  choreograficznych poszukiwań, przykładaniu większej wagi do twórczego procesu niż produktu (spektaklu) i misji  pobudzenia  dyskusji nad ciągle poszerzającymi się definicjami współczesnej choreografii oraz rozwijaniu dyskursu wokół tej dynamicznie rozwijającej się formy sztuki, Stary Browar Nowy Taniec jest przestrzenią choreograficznej  refleksji i kreacji, w której świadoma, odważna i otwarta na wyzwania publiczność staje się wymagającym partnerem dla (nie tylko młodych) współczesnych choreografów – przestrzenią stanowiącą wyjątkowy punkt na mapie polskiego tańca.

kuratorka programu: Joanna Leśnierowska
j.lesnierowska@artstationsfoundation5050.com
www.artstationsfoundation5050.com

Studio Słodownia +3 specyfikacja techniczna - download.