Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


O programie

ASF i Susch Banner na WWW. 2.0 01

Misją działającego w latach 2004-2020 pod nazwą Stary Browar Nowy Taniec programu performatywnego Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk było prezentowanie lokalnej publiczności najnowszych trendów współczesnej choreografii oraz - poprzez nieprzerwane rozwijanie wokół niej dyskursu i wspieranie eksperymentalnych poszukiwań – konsekwentne  stymulowanie badawczej i artystycznej praktyki.  Stało się to możliwe dzięki stworzeniu pierwszej w Polsce stałej, całorocznej i dedykowanej wyłącznie niezależnej choreografii przestrzeni oraz poprzez wykreowanie wielopoziomowego programu czyniącego ze Studio Słodownia +3 profesjonalne centrum choreograficznego rozwoju:. Przez 16 lat było to  miejsce  spotkań tanecznej publiczności z artystami z Polski i zagranicy -  platforma wymiany doświadczeń i przestrzeń międzynarodowej choreograficznej dyskusji, refleksji i kreacji.

Od października 2004 roku – w ramach regularnego programu prezentacji spektakli, corocznych działań festiwalowych, warsztatów (także dla najmłodszej publiczności), programów rezydencyjnych i badawczych rozwijających umiejętności zarówno praktyków, jak i teoretyków oraz poprzez publikacje - budowaliśmy i poszerzaliśmy świadomość choreograficzną, nie zamykając się ani nie ograniczając do jednego rodzaju estetyki, skupiając się jednak przede wszystkim na choreografii w jej awangardowych i eksperymentalnych formach. Pokazywaliśmy, jak dziedzina ta zmienia się nieustannie, jakim podlega transformacjom; jak wykuwa swe autonomiczne terytorium; jak poszerza nieustannie własne definicje i programowo wymyka utartym formułom. Interesowała nas choreografia inspirowana przez inne sztuki, a także przez myśl filozoficzną i społeczną. Choreografia, która intensywnie i twórczo dialoguje z rzeczywistością.

Rok 2020 zaprosił nas do tego dialogu ze wzmożoną siłą. Już nie tylko w obliczu zbliżającej się transformacji programu (skutkującej opuszczeniem Studia Słodownia +3), ale i w świetle światowej pandemii, oddaliśmy się refleksji nad naszą misją i naszym jutrem - przyszłością zarówno sztuki choreografii, jak i naszych dalszych działań, a także - świata w jakim znajdziemy się  lub -  co ważniejsze: chcemy się znaleźć - po kryzysie.

Pozostając od zawsze w empatycznym stosunku do otaczającej nas rzeczywistości, nieustannie wsłuchując się w potrzeby środowiska i krytycznie rewidując własne działania i intencje, w 2020 roku jeszcze większej mocy nabrało dla nas credo towarzyszące fundacji od samego początku jej istnienia: „SZTUKA NIE POTRZEBUJE WSPARCIA – ARTYŚCI TAK!”.  

Tym samym, i ze wzmocnioną motywacją, rozpoczynamy kolejny rozdział działań fundacji Art Stations dedykując go dalszemu bezpośredniemu wspieraniu rozwoju aktorów choreograficznego środowiska - zarówno praktyków, jak i teoretyków - artystów, kuratorów, i badaczy choreografii, dzięki którym sztuka ta i dedykowana jej refleksja może nadal, i będzie!, się rozwijać.

Z 2021 rokiem pragniemy oddać się konsekwentnemu podejmowaniu działań podtrzymujących choreograficzną praktykę - zarówno twórczą, jak i edukacyjną i badawczą. Pragniemy także, współpracując z partnerami, którzy podzielają naszą misję,  przyjąć zasadę pokrywania autorskich honorariów.  W istniejącym dotąd systemie funkcjonowania polskiej tanecznej sceny, w której większość stanowią artyści niezależni, nie powiązani z instytucjami,  ciągłe uzależnienie od jednorazowych grantów  hamuje możliwość projektowania długofalowego rozwoju. Pandemia, uniemożliwiając prezentowanie spektakli, a przede wszystkim warsztatowanie,  zostawiła  dużą część środowiska bez środków do życia i, odsuwając na niewiadomy czas po-kryzysie projekty, które miały się dopiero zacząć, pod znakiem zapytania postawiła także  ich przyszłość.  Co więcej, liczne granty zorientowane na wspieranie celebrowanej dotąd mobilności artystów i promujące działania festiwalowe,  przynależą już dziś do przed-pandemicznego świata, i w żaden sposób nie odpowiadają na obecną dramatyczną sytuację środowiska. W systemie tym zresztą honoraria artystów stanowiły najczęściej najbardziej problematyczną , nie zawsze kwalifikowalną, pozycję budżetów. Pragnąc wyjść naprzeciw temu problemowi, od 2021 roku fundacja Art Stations będzie wspierać twórców bezpośrednio i dystrybuując środki na pokrycie honorariów. Poprzez stypendia zarówno badawcze, jak i twórcze oraz angażowanie się w projekty wydawnicze, będziemy  kontynuować misję generowania i upowszechniania wiedzy o najnowszych zjawiskach współczesnej choreografii, a zwłaszcza, w obliczu obecnych ograniczeń i jako ich naturalna konsekwencja - o jej poszerzonych formach i praktykach. Teraz (gdy nie możemy tańczyć ze sobą jak dotąd, i kto wie, kiedy znów będzie to możliwe)  wciąż pozwalają nam one pozostawać w praktyce pisania ruchu i ruchem pisania  (choreo-grafii) i otwierają nas na nieograniczoną przestrzeń dla animowania i komponowania nie tylko ludzkich ciał, ale i  ciał nieożywionych, obiektów, obrazów, wspomnień, idei i ideologii. I pozwalają jeszcze dobitniej zrozumieć, że choreografia zawsze będzie.