Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


Kontakt

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk 
Stary Browar
ul. Półwiejska 42 
61-888 Poznań 
office@artstationsfoundation5050.com  
tel. +48 61 859 61 29
tel. +48 61 859 61 22

Fundacja Art Stations nie zwraca materiałów niezamówionych. Wszelka niezamówiona korespondencja ulega utylizacji, jeżeli wraz z nią nadawca nie przesłał oświadczenia o chęci jej odbioru bezpośrednio w siedzibie Fundacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni, bądź w w/w terminie nie odebrał korespondencji.

Informacja o biletach
Punkt Informacyjny w Atrium Starego Browaru +48 61 859 6050
Punkt Informacyjny w Pasażu Starego Browaru +48 61 859 1400

Biuro Programu Performatywnego Słodownia +4 / Studio Słodownia +3

wejscie do Slodowni ok2

ZESPÓŁ

Joanna Leśnierowska
kurator programu performatywnego / Stary Browar Nowy Taniec
tel. 61 859 6129  j.lesnierowska@artstationsfoundation5050.com

Natalia Gorzelańczyk 
producent (program performatywny)
tel. 61 859 61 29  n.gorzelanczyk@artstationsfoundation5050.com

Marta Harasimowicz
koordynator projektów (program performatywny)
tel. 61 859 61 29  m.harasimowicz@artstationsfoundation5050.com

Łukasz Kędzierski 
koordynator techniczny ds. realizacji projektów (program performatywny)
tel. 61 859 61 29  l.kedzierski@artstationsfoundation5050.com